homepage

Info about MujGLOCK club:

Info about website:

Partners:

Links:

Info about GLOCK pistols:

GLOCK accessories

Upgrades GLOCK pistols:

Special for GLOCK pistols:

Promotional materials MujGLOCK

Promotional materials GLOCK

Guns and weapons:

Czech firearm license:
česky | english
Důležité právní normy aneb s čím se taky můžete setkat (čeho se můžete i nechtěně dopustit nebo čemu se můžete bránit).

Název Paragraf Detailnější popis
vysvětlení pojmů § 89 tr. z. odst. 5 - tr. čin se zbraní
odst.7 - těžká újma na zdraví - zmrzačení, ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, ochromení údu, ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé útrapy, delší dobu trvající porucha zdraví (3 týdny)
teror dle § 93 tr. z., § 93a tr. z.
útok na státní orgán dle § 153 tr. z.
útok na veřejného činitele dle § 155 tr. z.
nepřekažení trestného činu dle § 167 tr. z
neoznámení trestného činu dle §168 tr. z.
zločiny proti lidskosti dle hlavy desáté tr. z.
výtržnictví dle § 202 tr. z. zejména "kdo napadne jiného"
neposkytnutí pomoci dle § 207 tr. z.
dle § 208 tr. z.
řidič dopravního prostředku
únos dle § 216 tr. z.
vražda dle § 219 tr. z. sazba v 1. odst. 10 - 15 let, ve 2. odst. 12 - 15 let
ublížení na zdraví
rvačka dle § 225 tr. z. vzájemné napadání nejméně 3 osob, které se navzájem ohrožují na životě nebo na zdraví, všichni účastníci rvačky jsou pachateli, sazba v 1. odst. za účast na rvačce až na 6 měs., ve 2. odst. až 5 let (těžká újma nebo smrt)
omezování osobní svobody dle § 231 tr. z.
loupež dle § 234 tr. z.
vydírání dle § 235 tr. z.
porušování domovní svobody dle § 238 tr. z.
znásilnění dle § 241 tr. z.
krádež zejména dle § 247/1b) tr. z.,
§ 247/ld) tr. z.

Poznámka: Článek převzat a upraven se souhlasem serveru Otokodate.