homepage

Info about MujGLOCK club:

Info about website:

Partners:

Links:

Info about GLOCK pistols:

GLOCK accessories

Upgrades GLOCK pistols:

Special for GLOCK pistols:

Promotional materials MujGLOCK

Promotional materials GLOCK

Guns and weapons:

Czech firearm license:
česky | english
GLOCK 17 Gen 3 rozložený na jednotlivé díly. Najetím kurzoru na součástku zobrazíte její název.

Grafický rozpad pistole GLOCK 17 Gen 3


Závěr Hlaveň Vratná pružina (včetně vodící tyčky) Zápalník Opěrka bicí pružiny Pružina zápalníku/bicí pružina Misky zápalníku Automatická pojistka zápalníku Pružina pojistky zápalníku Vytahovač Tyčka vytahovače Pružina vytahovače Opěrka pružiny vytahovače Kryt závěru Hledí Muška Tělo/rám pistole Pružina záchytu zásobníku Záchyt zásobníku Pružina záchytu hlavně Záchyt hlavně Uzamykací blok Domeček spouště s vyhazovačem Stojina spouště Pružina spouště Spušť se spoušťovým táhlem a spoušťovou pojistkou Záchyt závěru s pružinou Čep spouště Čep domečku spouště Podavač Dno zásobníku Plášť zásobníku Čep uzamykacího bloku


Foto: ALFA-PROJ (použito s výhradním souhlasem)