úvodní strana

Informace o klubu MujGLOCK:

Informace o webu:

Naši partneři:

Odkazy:

Informace o zbraních GLOCK:

Příslušenství pro pistole GLOCK:

Tuning a úpravy zbraní GLOCK:

Speciality o pistolích GLOCK:

Propagační předměty MujGLOCK:

Propagační předměty GLOCK:

Obecně o zbraních:

Zbrojní průkaz:
česky | english
Zde se můžete online přihlásit do klubu MujGLOCK. Vyplňte prosím pozorně všechny údaje.

Přihláška do klubu:

Údaje na kartě:
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:

Údaje pro klub:
Adresa:
Město:
PSČ:
Email:
Telefon:
Poznámka:

Druh členství:
MujGLOCK email:
Potvrzením registrace prohlašuji, že:
  • zaplatím částku dle zvoléno druhu členství a částku za vyhotovení klubové průkazky ve výši 120 Kč do 7 dnů od přidělení variabilního symbolu platby. Členský příspěvek je určen na chod serveru MujGLOCK, úhrady nákladů partnerům a dalším přímým či nepřímým nákladům spojených s provozem serveru a jeho propagací.
  • dodám co nejdříve pasovou fotografii v elektronické podobě, aby mohla být vyrobena klubová průkazka
  • souhlasím se zpracováním osobních údajů a jejich uložení do interní databáze členů klubu MujGLOCK. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu, příp. do doby ukončení členství v klubu. Další přesnější informace k tzv. GDPR naleznete zde.
Souhlasím s podmínkami